Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00588
09-12-1952
Actoren
memorandum en aantekening
Samenvatting
F0603. Fock's memo begeleidt een aantekening met kanttekeningen bij de conclusies van Subcommissie II van de Assemblee Ad Hoc die een grondwet voor de EPG moet uitwerken. Het gaat met name over de verkiezing van het EPG-parlement. Van der Goes van Naters heeft tevergeefs getracht te pleiten voor indirecte verkiezingen. Fock vindt Van der Goes van Naters' voorstel voor een overgangstermijn van twee jaar veel te kort. Gezien de margeaantekening is Drees het met hem eens, waarbij deze aangeeft dat landen met sterke communistische groeperingen het sterkst geporteerd zijn van directe algemene verkiezingen.