Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00592
16-01-1953
Samenvatting
Samenvatting van de conclusies van de Tweede zitting van de Assemblee ad hoc., van 7-10 januari 1953 te Straatsburg. In deze zitting bracht de Constitutionele Commissie verslag uit. De voorlopige conclusies van de commissie werden aangeboden in de vorm van 7 resoluties. Tijdens de bijeenkomst gaven de Nederlandse vertegenwoordigers eenstemmig uiting aan hun verlangens inzake het toekennen van bevoegdheden op economisch gebied. Helaas werd de Nederlandse eenheid verbroken wat betreft de structuur van de Gemeenschap.
Over uitbreiding van het competentieveld van de EPG botsten de meningen wederom. T.a.v. het concretiseren van de taken op economisch terrein lijkt de Nederlandse opvatting terrein te winnen. Voorts is wat betreft de structuur minder dan ooit rekening gehouden met een geleidelijke groei ener Europese gemeenschap.