Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00593
28-01-1953
Actoren
Memorandum
Samenvatting
Vervolg op het memorandum bestemd voor de regeringen. In aansluiting op Beyens memorandum over de noodzaak van economische integratie staat hierin de EPG centraal. Beyen meent dat de EPG over voldoende bevoegdheden moet beschikken om zelfstandig maatregen te treffen tot bevordering van de Europese integratie. Anderzijds zal het niet mogelijk zijn meer bevoegdheden toe te kennen dan verenigbaar is met de verantwoordelijkheden die de regeringen der deelnemende staten vooralsnog behouden. Ook de bevoegdheden en structuur moeten in overeenstemming zijn met het karakter van een zich ontwikkelende organisatie. Uitgebreid komen de bezwaren tegen directe verkiezingen van een parlementair orgaan aan bod.