Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00594
30-1-1953
Samenvatting
Een werkgroep uit de Commissie voor de Europese Integratie heeft een concept-nota gemaakt die aan de 5 andere regeringen kan worden gezonden, waarin de Nederlandse gedachten inzake economische integratie worden uiteengezet.
Een meerderheid van de werkgroep is niet overtuigd van de opportuniteit van de aanbieding van een dergelijke nota. Zij menen dat de situatie nog te onoverzichtelijk is om nu wederom een Nederlands standpunt naar voren te brengen.
Een overgrote meerderheid meent dat de Nederlandse verwerping van rechtstreekse verkiezingen een subjectief karakter draagt en gemakkelijk te weerleggen zal zijn. Zij meent dat de passage uit de nota geschrapt moet worden.
Voorts meent de werkgroep dat de uiteenzettingen over tariefgemeenschappen nog een nadere bestudering vergen.