Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
F655. Memo Fock begeleidt het concept-memorandum inzake de economische taak en bevoegdheden ener Europese Gemeenschap (dd. 4-5-1953, fotonr. 73264; bijgevoegd). Vergeleken met het stuk van de economische subcommissie (van 1-5; bijgevoegd) is het stuk voorzichtiger geformuleerd en iets korter. Fock had nog wat bezwaren tegen een zinsnede onder punt 5, maar hij meent nu dat deze geen gevaar met zich brengt. Hij stelt voor dat Drees akkoord gaat met het concept van BuZa.
Voorts meent hij dat het goed zou zijn als in de ministerraad wordt gesteld dat Beyen zich op het standpunt stelt dat een verdere uitwerking van de Nederlandse gedachten nog moet geschieden een dat hij niet ingaat op vragen n.a.v. de nota.