Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Tjarda biedt twee nota's aan betreffende de plaats van de rechtelijke macht in een geïntegreerde Europese organisatie.
In de nota van Riphagen (bijgevoegd) wordt de ontwikkeling van de rechtelijke macht in EGKS en EDG geschetst en de conclusie getrokken dat het aanbeveling verdient in beginsel voor de berechting van de geschillen van volkenrechtelijke en institutionele aard een afzonderlijk rechtelijk college in te stellen. Tjarda kan hierin meegaan. Over de behandeling van overige gesc hillen heeft Belinfante een notitie geschreven (bijgevoegd) waarin hij bijzonder aandacht schenkt aan unificatie van civiel, administratief en strafrecht in de zes deelnemende landen en stelt daarbij een goed functioneren van het hoogste Europese rechtscollege voor de berechting van geschillen over de toepassing van dat recht als noodzakelijke voorwaarde.