Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00609
17-11-1952
Actoren
Verslag
Samenvatting
Kort verslag van de zittingen der subcommissie der 'Commission Constitutionelle' der Assemblee ad hoc.

Op 8 november zijn de subcommissies I (attributions) en II (institutions politiques) begonnen met hun werkzaamheden.
Binnen subcommissie I bestaat de algemene tendens dat de bestaande gemeenschappen EGKS en EDG op zouden moeten gaan in de EPG. Tevens lijkt grote mate van overeenstemming te bestaan over het toekennen aan de EPG van een compétence générale virtuelle.Er wordt gediscussieerd over de vraag hoe de bevoegdheden en competentie tot andere terreinen uitgebreid zou moeten worden.
Na de vergaderingen van subcommissie II blijkt dat er overeenstemming bestaat tussen de verschillende landen over o.a. de zetelverdeling in de Tweede Kamer en de bevoegdheden van de Eerste Kamer.

Blijkens aantekening in de marge tekent Drees bezwaar aan tegen directe verkiezingen van het beoogde parlement.