Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00611
11-2-1953
Samenvatting
Frankrijk en de Europese integratie.
Van Voorst tot Voorst heeft gesproken met Paris (SG Raad van Europa) na zijn terugkeer uit Londen en Parijs. Paris is zeer sceptisch t.a.v. een spoedige totstandkoming van de EPG. De huidige Franse regering verwacht weinig heil van de EPG en richt haar aandacht op ratificatie van de EDG. Ook het nu uitgewerkte art. 1 van het EPG-statuut dat een federatie inhoudt, zou voor de Franse regering onaanvaardbaar zijn. Ook in andere landen bestond geen grote geneigdheid om de EPG te realiseren.
Van Voorst heeft de indruk dat het groeiend besef van de noodzaak tot economische integratie de Franse regering er toe brengt zich van haar geesteskind af te keren.