Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00618
26-09-1953
Actoren
Verslag
Samenvatting
Kort verslag Economische Werkgroep EPG-conferentie te Rome 26 september (4).
Besproken werd het door de voorzitter gemaakte procès-verbal (bijgevoegd). Nederland legde een verklaring af inzake het verband tussen gemeenschappelijke markt en financiële en monetaire politiek (bijgevoegd). Nederland vindt een artikel over het verband tussen gemeenschappelijke markt en financiële en monetaire politiek in beginsel aanvaardbaar. Opname van de noodzaak van een gezamenlijke monetaire politiek in de definitie van een gemeenschappelijke markt is echter vooralsnog theoretisch en practisch onaanvaardbaar. Naar Nederlands inzicht is dit niet per sé een voorwaarde voor het functioneren van een gemeenschappelijke markt.