Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00620
29-09-1953
Actoren
Verslag met bijlage(n)
Samenvatting
Kort verslag Economische Werkgroep EPG-conferentie te Rome 29 september (6).
Discussie over een uitvoerige declaratie van de Italiaanse delegatie (bijgevoegd). De Nederlandse woordvoerder wees erop dat men niet meer een gemeenschappelijke markt kon bereiken door geleidelijke opheffing van handelsbelemmeringen maar algemene richtlijnen moet opstellen en een Europese politiek moet voeren.