Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00625
30-05-1953
Samenvatting
F671. Fock bespreekt de concept-instructie (dd. 28/5) voor de delegatie naar de conferentie over de EPG te Rome. Deze zal op 3 juni in de Commissie-Beyen worden besproken.
Opmerkingen. 1) De financiƫle en economische attributies zijn nog niet ingediend. 2) De instructie is slechts op zeer weinig punten volledig bindend. 3) Niet naar voren komt dat de door de regering gestelde voorwaarde, dat de economische integratie een zekere mate van 'automatisme' moet hebben, een condition sine qua non is voor Nederland om toe te treden. 4) Evenmin blijkt in hoeverre bepaalde wensen van Nederlandse zijde op het institutionele vlak desnoods kunnen worden prijsgegeven indien voor Nederland bevredigende artikelen over economische integratie worden verkregen.
Voorts meent Fock dat de gemeenschap slechts van toepassing moet zijn op de gebiedsdelen in Europa. Ook spreekt de instructie zich niet uit over de mogelijkheid tot uittreding. De instructie is t.a.v. de inpassing van KSG en EDG te weinig bindend.