Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Ministersconferentie te Parijs op 12 en 13 mei 1953; economische punten. Homan verstuurde dit stuk op 15 mei aan Beyen.
De schets voor een Europese Gemeenschap kwam voort uit de behoefte aan een democratisch stelsel rond EDG en KSG. Wat daar later uit kan voortkomen is aldus Adenauer van later zorg.
Homan concludeert dat de economische zijde van Europese integratie weinig aan de orde kwam. Velen konden zich niet losmaken van de oorspronkelijke gedachte van een overkoepeling van EDG en KSG. Anderen hebben deze gedachte reeds verlaten.
De commissie-Beyen moet nu komen met een duidelijk institutioneel-economisch stuk ten behoeve van de besprekingen over de Nederlandse economische voorstellen. Voorts stelden bijna allen de Gemeenschap voor als een begin voor een groter Europa.