Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00643
10-1952
Actoren
Notitie
Samenvatting
Het economisch substraat van een Europese politieke integratie.
Van Nederlandse zijde dient er voortdurend alle nadruk op te worden gelegd dat wij de politieke integratie wensen als middel tot en zelfs als noodzakelijke voorwaarde voor de economische integratie, welke laatste voor Europa een existentiekwestie is. Een politieke integratie zonder voldoende economische bevoegdheden is zinloos en gevaarlijk. Daarom is een politieke autoriteit welke alleen bevoegdheden heeft voor kolen en staal plus defensie onaanvaardbaar. De minimum voorwaarden die Zijstra stelt zijn vrij handelsverkeer, vrij betalingsverkeer en vrij personenverkeer. Voorts zal er een positieve economische en sociale politiek nodig zijn.