Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Nota aan ministers van EZ en PBO over de Haagse conferentie Europese Gemeenschap.
Linthorst Homan somt enige indrukken op.
Tijdens de coferentie herhaalde Beyen het Nederlandse standpunt, waarbij hij bovendien uiteenzette hoe de Nederlandse regering nadere bestudering der economisce problematiek door een studiegroep noodzakelijk achtte. Pella (Italiƫ) steunde het voorstel. Op de tweede conferentiedag kwamen geen economische punten ter sprake.
De economische subcommissie van de Commissie-Beyen gaat zich nu buigen over het gehele vraagstuk van de economische bevoegdheden van de EG.