Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00646
06-02-1954
Actoren
Notitie
Samenvatting
Strikt vertrouwelijke (gestencilde) notitie van Linthorst Homan over de ministersconferentie Benelux te Brussel, 5 februari 1954, voor zover het de Europese Gemeenschap betreft. Homan zond de notitie aan enkele ministers, en o.a. de voorzitter van de Nederlandse delegatie te Parijs.
Homan deed tijdens de conferentie verslag van de werkzaamheden van de Economische Commissie van de Parijse studieconferentie.