Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00649
12-05-1954
Actoren
Verslag
Samenvatting
Kort verslag van het besprokene in de Economische Commissie EPG te Parijs op 12 mei 1954.
Deze bijeenkomst was vrij onverwacht bijeengeroepen. Ze was bedoeld als voorbereiding op nieuwe besprekingen in de commissie op 19-21 mei en in juni.
Zie ook