Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00651
08-06-1954
Actoren
Verslag
Samenvatting
Verslag van de vergadering van de Economische Commissie EPG op 3 en 4 juni 1954.
Aan de orde kwamen het vraagstuk van een gemeenschappelijk tarief van invoerrechten tegenover derde landen. (Homan merkt op dat het vnl. Een tweegesprek was tussen de voorzitter en de Nederlandse delegatie), de methode van geleidelijke opheffing van de invoerrechten in het onderlinge verkeer. Homan noemt de besprekingen nuttig, hoewel ook nu weer de andere delegaties bleven zwijgen. Na afloop liet een Franse woordvoerder weten dat het Ouai d'Orsay vergaande voorstellen voorbereidt voor het geval de EDG zou worden geratificeerd.
Zie ook