Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Besprekingen te Basel van het Multilateraal Europees Betalingsverkeer. Als vervolg op eerdere constituerende conferenties over multilateraal Europees betalingsverkeer als een van de praktische wijzen van Europese samenwerking en onderlinge hulp werd te Basel van 8-12 januari een poging gedaan om tot saldocompensaties te komen. Het belangrijkste resultaat was dat er een eerste poging gedaan werd om tot daadwerkelijke saldoverrekening te komen. Dit zowel voor de permanente leden (Nederland, Belgiƫ, Luxemburg, Frankrijk en Italiƫ) als voor landen die slechts van geval tot geval willen participeren. Op 12 januari bleek dat slechts $ 1,5 mln kon worden geconverteerd, wat zeer teleurstellend was. Het zal dus zaak zijn de regeringen langs (handels)politieke weg te bekeren. Bovendien dient met nadruk te worden betoogd dat i.h.k.v. het Marshall-plan de Europese samenwerking iets concreets moet laten zien.