Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00658
25-10-1948
Samenvatting
Toelichting op de overeenkomst inzake intra-Europese betalingen en compensaties.
Eén van de voorwaarden van het Marshall-plan was economische samenwerking in Europa, waaronder vrijmaking van het handelsverkeer. Daarvoor was nodig een voorafgaande liberalisatie van het betalingsverkeer. Nederland was altijd voorstander van integrale multilaterale automatische compensatie, welke inhoudt een volledige samensmelting van credietmarges. Dit is echter voorshands onbereikbaar. Vorig jaar hebben vijf landen een beperkte compensatie aanvaard; dit is het eerste akkoord van Parijs van november 1947. Sindsdien is de gedachte ontwikkeld de Amerikaanse hulp te gebruiken voor financiering van de tekorten, ook in het intra-Europese betalingsverkeer. In de zomer hebben de 16 OEEC-landen zich bereid verklaard te gaan streven naar automatische compensatie. In afwachting daarvan is een beperkt compensatiestelsel ontworpen, waarvoor op 16 oktober een overeenkomst werd gesloten.