Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00661
04-04-1952
Samenvatting
Verslag van de vergadering van de Raad van de OEEC op ministerieel niveau, gehouden van 27 t/m 29 maart 1952 te Parijs.
Behalve over de toekomst van de Europese Betalings Unie werd uitvoerig stilgestaan bij de toekomst van de OEEC zelf. Het laatste jaar was de indruk ontstaan dat deze vergadering zou gaan over de vraag of de OEEC zou worden gehandhaafd als centrum van economische samenwerking tussen de Europese landen. Er zijn meerdere oorzaken in het geding voor de discussie over de OEEC: het aflopen van het Marshall-Plan, recente Franse en Britse maatregelen die de liberalisatie leken te ondermijnen, plannen voor economische integratie buiten de OEEC en een negatiever wordende houding van de Britten t.o.v. de OEEC.
Stikker wilde in de zaak klaarheid brengen. Uiteindelijk werd een resolutie over de toekomst van de OEEC vastgesteld en werd een werkgroep aan het werk gesteld die de structuur van de organisatie moest gaan onderzoeken.
Zie ook