Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00663
31-01-1957
Actoren
Persbericht
Samenvatting
Bezwaren tegen plannen voor Europese Markt.
Een groep vooraanstaande personen uit het bedrijfsleven (waaronder oud-ministers en oud-onderhandelaars) heeft een verklaring gepubliceerd waarin zij een aantal elementen van de voorgestelde gemeenschappelijke markt voor Nederland onaanvaardbaar noemt. Indien hiervoor geen oplossing wordt gevonden, zou er voor Nederland geen andere mogelijkheid zijn dan af te zien van deelname en dat Nederland zich slechts zou kunnen scharen bij de landen die nauwe relaties met de gemeenschappelijke markt willen onderhouden, door deelneming aan het vrijhandelsgebied.
De bezwaren betreffen vooral het gevreesde protectionistische karakter van de Euromarkt ten opzichte van derde landen Voor de Benelux die juist lage tariefmuren kent, zou dit een verhoging betekenen. Ook de afnameverplichting van Franse landbouwproducten is hen een doorn in het oog, evenals de financiering van investeringen in Franse en Belgische gebieden in Afrika.