Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00665
13-04-1957
Actoren
Verslag
Samenvatting
Verslag van de derde zitting van Werkgroep 21 (Vrijhandelszone), dd. 11 en 12 april 1957.
Tijdens het vooroverleg van de zes en ook in de bijeenkomsten van de werkgroep kwamen vooral de Franse reserves t.a.v. de vrijhandelszone naar voren. De Fransen lieten geen gelegenheid onbenut om de gehele inventaris van het Verdrag van Rome als minimum inhoud van een regeling voor een vrijhandelsgebied te verlangen. Ook in de EGKS liggen de Fransen dwars: zij blokkeren de harmonisatie van de tarieven.

Drees op een los briefje: "De Franse houding is wel heel ergerlijk."