Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00667
06-05-1957
Actoren
Verslag
Samenvatting
Verslag van de derde zitting van Werkgroep 21 (Vrijhandelszone), dd. 2 en 3 mei 1957.
Meer en meer blijkt dat er in het Parijse overleg over de vrijhandelszone geen vooruitgang wordt geboekt. Voor degenen die de totstandkoming van een vrijhandelszone rond de gemeenschappelijke markt nastreven enerzijds - zoals de Engelsen, omdat een gemeenschappelijke markt van de 6 zonder nauwe band met de omringende landen voor hen een zeer bedenkelijke ontwikkeling zou inleiden en anderzijds deelnemers aan de gemeenschappelijke markt zoals Nederland, die deze markt nog voor verbetering vatbaar achten, ligt er stellig een bruikbaar veld voor compromissen open. Delegatievoorzitter Teppema typeert de Parijse gesprekken als 'een weinig geanimeerde dans om een nog moeilijk definieerbare schotel brij.'