Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00668
08-05-1957
Samenvatting
Verslag no. 2 van de Nederlandse Delegatie bij de Interimcommissie voor de EEG en Euratom.
Gesproken werd over de gemeenschappelijke houding in de onderhandelingen over een vrijhandelszone. Snoy gaf hierin uitgebreid het waarschijnlijk Belgische standpunt weer, waar Nederland zich grotendeels bij kon aansluiten, zij het dat de Nederlandse opvattingen over de associatie van de overzeese gebieden wat anders was. Nederland stelt zich op het standpunt dat de associatie van andere landen met de EEG i.h.k.v. de vrijhandelszone een multilateraal karakter moet hebben en niet moet uiteenvallen in individuele associatieverdragen met afzonderlijke landen; hierbij moet wel rekening worden gehouden met de bijzondere positie van onderontwikkelde landen.
De Frans-Britse besprekingen te Londen op 6 mei maakten duidelijk dat er nog een grote kloof was inzake de vrijhandelszone.