Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00671
15-05-1957
Samenvatting
F1355. Fock pheeft de indruk dat de vrijhandelszone niet langer algemeen als een begeerlijke zaak wordt beschouwd. Aangezien hij behoort tot degenen die menen dat de bezwaren die aan het EEG-verdrag kleven, door de totstandkoming van een vrijhandelszone aanmerkelijk zullen verminderen, ziet hij dit met enige bezorgdheid tegemoet. Het is blijkbaar moeilijk om tot een sluitend betoog ten faveure van een vrijhandelszone toe komen. Fock zet de posities uiteen van de voorstanders van Europese integratie, de tegenstanders van de EEG, de landbouwlobby en de industrie.

Blijkens de marge blijft Drees voorstander van de vrijhandelszone.