Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00673
27-06-1957
Actoren
Notitie
Samenvatting
Enige voorlopige kanttekeningen op OEEC-document FTA (57)41 van 18 juni 1957 over de instituten der vrijhandelszone.
Homan meent dat het document voor de deelname van zoveel mogelijk OEEC-landen aan de vrijhandelszone wel een goede benadering vormt, maar wijst wel op de moeilijke positie van de EEG. In de opzet van het stuk kan de EEG haar eigen verdrag onmogelijk nakomen. Hij vreest voor een botsing tussen wat de vrijhandelszone besluit enerzijds en de EEG anderzijds. De opzet kan alleen werken als de EEG zich als geheel aan beslissingen van de vrijhandelszone bij voorbaat onderwerpt. Dit is zeer de vraag. Homan vreest dat de stimulerende werking van een vergaande EEG zal komen te vervallen.