Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00674
12-09-1957
Samenvatting
Weekverslag no. 6 van de Nederlandse Delegatie bij de Interimcommissie voor de EEG en Euratom, 11 en 12 september 1957,
Uitvoerig werd gesproken over de Vrijhandelszone. Nederland maakte duidelijk dat er in oktober een duidelijk standpunt van de zes moet liggen. Op institutioneel terrein achtte Nederland de instelling van een onafhankelijk orgaan noodzakelijk, dat geen beslissende bevoegdheden hoeft te hebben, maar wel gezaghebbende opinies moet kunnen uitspreken en oplossingen moet suggereren. Verschillende landen willen het Nederlandse document als discussiebasis hanteren.
Homan constateerde dat de Engelse belangstelling voor het continent groeiende is, maar nog niet voldoende gevestigd om grote schokken te kunnen verdragen. Men moet dit niet in gevaar brengen door onrealistische voorstellen. Wil men een vrijhandelszone, dan moet men verdergaande voorstellen doen.
Zie ook