Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Brief Nederlandse werkgeversorganisaties inzake de vorming van een vrijhandelszone.
De werkgevers stellen dat zij het streven naar een grotere vrijheid in het internationale economische verkeer toejuichen. Ze zijn evenwel tot de conclusie gekomen dat het nemen van beslissingen over de vrijhandelszone op dit moment voor de Nederlandse industrie moeilijk te aanvaarden is. Zij vrezen dat de tarieven van de deelnemende landen lager kunnen zijn dan de buitentarieven van de EEG, hetgeen de Nederlandse industrie in een ongunstige positie kan plaatsen. Voorts vrezen zij voor kostprijsverhogende effecten van de EEG. De inwerkingtreding van de EEG plaatst het bedrijfsleven reeds voor zoveel problemen, dat het niet gewenst is de situatie verder te compliceren met een vrijhandelszone.