Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00679
10-10-1957
Samenvatting
Weekverslag no. 8 van de Nederlandse Delegatie bij de Interimcommissie voor de EEG en Euratom, 10 oktober 1957.
Gesproken werd o.a. over GATT en de vrijhandelszone. Voorzitter Snoy legde een rapport op tafel bedoeld als gezamenlijk document van de 6 voor de OEES-vergadering van 16 oktober. De Nederlandse delegatie kon nog niet zeggen over haar minister dit wel wenste. Besloten werd de ministers te vragen of ze dit stuk aan de OEES-partners willen voorleggen. In een informeel gesprek met Soy vernam Homan dat bij enkele andere OEES-landen weinig vertrouwen bestond in de vrijhandelszone en men vreesde dat de EEG zo sterk zou worden, dat men er gauw bij moet proberen te zijn. Zou de vrijhandelszone mislukken door de Engelse en Franse minimalismes, dan is wellicht een reeks bilaterale associatieregelingen met de EEG mogelijk, die later weer tot een multilaterale regeling kunnen uitgroeien.