Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Van der Lee doet namens Mansholt verslag van diens bezoek aan Londen.
Mansholts ambtgenoot verklaarde positief te staan tegenover de integratie van de zes. De gedachtegang wordt gesteund door de premier en enkele ministers maar nog niet bij de conservatieve partij en de oppostie. Erkend wordt dat de Britse vrijhandelsvoorstellen een duidelijke conceptie missen. Mansholt antwoordde dat de Nederlandse regering positief staat tegenover de vrijhandelszone, maar wel bezorgd is over de stemming in de Interim Commissie te Brussel en dat ook in Nederland stemmen opgaan die minder positief zijn. Hij wees erop dat in feite slechts Nederland en de BRD de Britse wens voor een vrijhandelszone steunen. Mansholt verlangde concessies van de Britten op landbouwgebied.