Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00683
07-11-1957
Samenvatting
Weekverslag no. 10 van de Nederlandse Delegatie bij de Interimcommissie voor de EEG en Euratom. 5-7 november 1957.
Op 5 en 6 nov. had de werkgroep Gemeenschappelijke Markt vergaderd over het Rapport-Maudling. Hoewel dit rapport m.n. t.a.v. de relatie EEG-vrijhandelszone onvoldoende is, verdient het de voorkeur dat de zes geen amendementen indienen, daar dit tot moeilijke en tijdrovende discussies kan leiden. Er werd een algemene richtlijn voor de behandeling afgesproken. Voorts komt aan de orde de GATT en de mogelijke zetel van de EEG, waarbij Frankrijk Straatsburg naar voren bracht.