Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00695
07-03-1948
Samenvatting
Besprekingen over Bevin-plan.
Sinds de rede van Bevin zijn door de Benelux nadere voorstellen uitgewerkt die neerkwamen op een regionaal verdrag, met nadruk op West-Europese samenwerking op alle gebieden, economisch, cultureel, militair en politiek. Hoewel de Fransen en Britten aanvankelijk vasthielden aan bilaterale verdragen, zijn ze nu akkoord gegaan met een regionale opzet. Wel blijven ze vasthouden aan enkele artikelen tegen Duitse agressie. In het stuk worden de kernpunten van het concept-verdrag toegelicht.