Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00699
20-02-1948
Samenvatting
N.a.v de door Engeland en Frankrijk gedane stappen, waarbij een ontwerp-verdrag ter kennis van de Benelux-landen is gebracht merkt Fock op dat beide landen snel willen handelen Dit dwingt te Benelux tot een snel antwoord. Fock stelt voor dat er een geheime conferentie op het hoogste niveau van de Benelux-landen wordt gehouden en een gezamenlijke commissie van de drie landen wordt gevormd die de Britse en Franse nota's moet beantwoorden.