Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00703
19-09-1949
Actoren
Brief en verslag
Samenvatting
Verslag van de eerste zitting van de Raad van Europa, 8 augustus tot 10 september 1949. (Consultatieve Assemblée en Comité van Ministers).
Uitgebreide beschouwing over functioneren assemblée: partijpolitieke element, nationale element, federalisme vs. functionalisme; toetreding nieuwe leden.
Aanbevelingen o.a. : 1) Studie van wijzigingen in de politieke structuur van Europa, 2) Rechten van de mens, 3) Rol van de Raad van Europa op economisch terrein 4) Idem op terrein van sociale zekerheid, 5) Culturele samenwerking.
Scheltema constateert dat de Raad die een product was van het streven naar Europese eenheid blijk heeft gegeven van levenskracht. De vraag is nu of de eerste uitingen een verdere bijdrage tot Europese eenwording zijn. In de adviezen aan de regering blijkt echter weinig van dit streven. De Assemblée heeft verzuimd zichzelf rekenschap te geven van haar wezenlijke taak.
Voor de Nederlandse regering is er aanleiding om de uitvoering van de meeste voorstellen van de assemblée te overwegen. Alleen de aanbeveling t.a.v. mensenrechten biedt meer moeilijkheden.
Zie ook