Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00705
15-08-1950
Actoren
Brief en verslag
Samenvatting
Verslag van de 5e zitting van het Comité van Ministers van de Raad van Europa. (3-9 aug. 1950)
Aan de orde kwamen de ontwerp-conventie voor de rechten van de mens en het Plan-Schuman. Schuman gaf zelf te kennen dat zijn plan nog niet rijp was voor voorlegging aan de Assemblée, besloten werd dat hij slechts een toelichting zou geven.