Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00706
07-09-1950
Actoren
Brief en verslag
Samenvatting
Overzicht van de tweede zitting van de Raadgevende Vergadering van de Raad van Europa, 7 tot 28 augustus 1950.
De Assemblée, een verzameling van vrijuit sprekende politici, is een bonte mengeling van idealisme, realisme, landsbelang en persoonlijke ambitie, waarin zich maar geleidelijk stromingen beginnen af te tekenen. Dit jaar kwam de Europese eenheid dwingender aan de orde, waardoor de positie van de vele vertegenwoordigers duidelijker werd. Het verslag onderkent drie groepen: unionisten (m.n. Britse vertegenwoordigers), gematigde federalisten (o.a. de Nederlanders) en de zuivere federalisten. Een tweede kenmerk van de zitting was het spanningsveld met het Comité van Ministers. O.m. werd gesproken over een Europees leger en het Plan-Schuman.
Zie ook