Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00707
06-10-1950
Actoren
Brief en nota
Samenvatting
Nota t.b.v. de behandeling door de Tweede Kamer van de aanbevelingen van de Raadgevende Vergadering te Straatsburg.
Op 17 oktober zal de Tweede Kamer de in augustus vastgestelde aanbevelingen behandelen. Tijdens de beraadslagingen in augustus werd vooral de vraag bezien hoe de voortgang van de onderlinge aaneensluiting te maken zonder de samenhang van de Raad van Europa te verbreken. Ondergetekende ziet voor Nederland een taak weggelegd om te trachten de Scandinavische landen en Engeland nader tot de Raad van Europa te brengen. Vervolgens worden de afzonderlijke aanbevelingen besproken.