Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00708
08-11-1950
Samenvatting
Verslag van de zesde zitting van het Comité van Ministers van de Raad van Europa, Rome, 3 en 4 november 1950.
Besproken werden o.a. het Europese leger (Plan-Pleven), de ondertekening van de Conventie van de Rechten van de Mens, structuur en werkwijze van de Raad van Europa, vluchtelingen, verhouding tot OEEC.
Conclusie is dat dit de belangrijkste zitting was tot dusverre. De aanvaarding van het beginsel der gespecialiseerde autoriteiten en partiële overeenkomsten binnen de Raad van Europa, is een stap voorwaarts in de ontwikkeling van de Raad. De ondertekening van de mensenrechten-conventie is het eerste concrete resultaat bereikt in de Raad van Europa. Voorts is van belang dat de ministers hebben vastgesteld dat de defensie buiten de bevoegdheden van de Raad valt. Of de assemblée dit zal onderschrijven valt echter nog te bezien.
Zie ook