Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00709
01-12-1950
Actoren
Brief en verslag
Samenvatting
Vervolg Tweede Zitting van de Raadgevende Vergadering , 18-24 augustus 1950.
Geconstateerd werd dat het Comité van Ministers de belangrijkste van de in augustus aangenomen aanbevelingen had overgenomen.
Gesproken werd over het Plan-Schuman, het Europees leger en er werd een algemeen politiek debat gehouden (inrichting gespecialiseerde organen onder supervisie van de Raad van Europa).
Geconstateerd wordt dat de opvattingen van de gematigden overheersten, waardoor de Assemblée in een rustiger vaarwater terecht is gekomen. Felle federalisten hebben geen succes meer.