Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00711
29-03-1951
Samenvatting
Verslag van de 7e zitting van het Comité van Ministers van de Raad van Europa, 16 en 17 maart te Parijs.
De zitting werd voorafgegaan door een bijeenkomst van de adviseurs o.l.v. Majerus van 13, 14 en 15 maart.
Er werd geen overeenstemming bereikt over een aanvullend protocol voor de mensenrechtenconventie, waarbij het individuele recht op eigendom, recht op onderwijs en recht op individuele vrijheid zouden worden geïncorporeerd. De Britten wilden geen bemoeiing door een internationale beroepsinstantie met nationale maatregelen. Ook werd gesproken over de herziening van het statuut van de Raad. Er werd overeenstemming bereikt over drie hoofdstukken: het Comité Mixte, Gespecialiseerde Autoriteiten en Samenwerking met andere Internationale Organisaties. Voorts is een concreet plan van samenwerking met de OEES aangenomen en werden vorderingen gemaakt in de samenwerking op het gebied van sociale zekerheid.