Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00712
25-5-1951
Actoren
Brief en verslag
Samenvatting
Verslag van de eerste helft van de derde zitting van de Raadgevende Vergadering van de Raad van Europa.
Opgemerkt wordt dat de belangstelling voor de Raad van het grote publiek tanende is. In Straatsburg wapperde nog slechts een enkele groen-witte vlag; terwijl dertig afgevaardigden de bijeenkomst niet of slechts gedeeltelijk hebben bijgewoond.
Uitvoerig werd gesproken over het Schuman-Plan. In een ontwerp-resolutie werden niet aan het plan deelnemende landen opgeroepen om met de EGKS tot een modus vivendi te komen. André Philip, voorzitter van de commissie voor Economische Zaken, noemde het ratificatieproces de eerste grote concrete slag voor de geboorte van dit nieuwe Europa. In het verslag komt uitvoerig de Britse houding tegenover het plan naar voren. Volgens Sandys zouden de Britse conservatieven graag willen toetreden. Voorts kwamen aan de orde het Europese leger, de Grondstoffenraad, vluchtelingenproblematiek, oprichtng Europees Bureau voor Arbeidskrachten.
Volgens de nabeschouwing behoren begrippen als federalisme, constitutionalisme en functionalisme inmiddels tot het verleden en is men bereid binnen het raam van de huidige bevoegdheden tot concrete resultaten te komen. Als klankbord van de Europese publieke opinie is de Assemblée van groot belang.