Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00713
27-11-1951
Actoren
Verslag
Samenvatting
Verslag van de conferentie tussen Europese en Amerikaanse parlementsleden te Straatsburg, 19-23 november 1951.
Het initiatief voor de conferentie werd genomen tijdens de voorjaarszitting van de Raad van Europa. Enige agendapunt was 'The union of Europe: its progress, problems, prospects and place in the Western World.'
Van Amerikaanse zijde werd gerefereerd aan het feit dat de Amerikaanse hulpverlening mede ter bevordering van de Europese eenwording is gevoteerd. Unaniem gaven de Amerikanen te kennen dat de eventuele bereidheid van Amerika tot verdergaande organische bindingen met Europa aan te gaan afhankelijk was van tastbare resultaten op de weg van Europese eenwording. Men was wel enigszins teleurgesteld over de geringe vooruitgang. Van Britse zijde werd benadrukt dat men wilde kiezen voor een louter Europese politieke federatie.