Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00714
07-01-1952
Actoren
Brief en verslag
Samenvatting
Verslag van het tweede deel van de derde zitting van de Raadgevende Vergadering van de Raad van Europa, 19 november t/m 12 december 1951.
Het was een bewogen zitting, rijk aan dramatische momenten, welke tevens veelal de laagtepunten kenmerkten.
Aan de orde kwamen onder meer de vorming van een Europese politieke autoriteit, de Britse houding t.a.v. Europese integratie; de EDG; de landbouwintegratie; OEES-rapport over wisselkoersen; de Low Tariff Club; mensenrechten en de herziening van het statuut.
Door de polariserende rede van Spaak eindigde de zitting in verwarring, De Assemblée is op een kruispunt aanbeland en zal in de volgende zitting consequenties moeten trekken uit de politieke realiteit.
Zie ook