Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00715
17-01-1952
Actoren
Brief
Samenvatting
N.a.v. het report of the 'Special Committee for Agriculture - European Autority for Agriculture' maakt Mansholt een aantal opmerkingen. Het landbouwintegratieplan van Nederland wordt gekenschetst als een "plan more particularly dealing with dairy products". Dit is onjuist. Daarom acht Mansholt het nodig te benadrukken dat de plannen gaan in de richting van de integratie van de landbouw als geheel.
Mansholt meent dat eerst overleg tussen de verantwoordelijke ministers geboden is en dat het overleg niet doeltreffend kan zijn wanneer slechts de ministers van Landbouw daaraan deelnemen. De integratie van de Europese landbouw is een vraagstuk dat niet alleen de agrarische sector raakt, maar waarbij het gehele economische leven in de betrokken landen wordt geraakt.