Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00716
28-03-1952
Actoren
Brief en verslag
Samenvatting
Verslag van de 10e zitting van het Comité van Ministers Raad van Europa, 19 en 20 maart 1952.
Aan de orde was vooral het bewerkstelligen van nauwere banden tussen de Raad van Europa en andere Europese organisaties. Wat betreft de WU voelden de ondertekenaars van het pact hier weinig voor.
Belangrijkste onderwerp was de toekomstige rol van de Raad van Europa, waaronder het Eden-Plan. De Britten lieten blijken als hervorming van de Raad zou gaan in de richting van een quasi-federale instelling zij zich uit de Raad zouden terugtrekken. Anderzijds pleitten zij voor een inniger binding met de doelorganisaties.
Zie ook