Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00720
20-05-1953
Actoren
Brief en verslag
Samenvatting
Verslag van de 12e zitting van het Comité van Ministers van de Raad van Europa, 6-7 mei 1953 te Straatsburg.
De ministers stelden dat de Raad van Europa als algemeen kader voor de Europese politieke ontwikkeling behouden en zo mogelijk versterkt moet worden, ongeacht de vraag of een deel van zijn leden onderling een nog nauwer samengaan in supra-nationale organisatievormen nastreeft. Uitvoerig werd gesproken over de relatie tussen de Raad en de andere (supranationale) Europese organisaties.
Andere onderwerpen waren het bevolkings- en vluchtelingenprobleem, de coördinatie van de economiën van de lidstaten met die van overzeese landen,