Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00721
17-06-1953
Samenvatting
Verslag van het eerste deel van de vijfde gewone zitting van de Raadgevende Vergadering van de Raad van Europa te Straatsburg, 7 t/m 13 mei 1953.
In de opening verklaarde Van Zeeland dat de Raad van Europa moet blijven als algemeen kader en als centrum der Europese activiteit, Een harmonische vorm van samenwerking moet worden gevonden tussen de zes en de Raad. De Raad moet voorts haar eigen activiteit vergroten. Voorts kwam het ontwerp-statuut van de EG aan de orde. Van Britse zijde werd de vrees geuit dat de verdere politieke, militaire en economische integratie van de zes zou leiden tot verdere splitsing van het reeds zo verdeelde continent en tot ondergang van de Raad van Europa. De meerderheid van de afgevaardigden vond het echter een stimulans voor verdere samenwerking, het economisch debat handelde over het dollartekort, de liberalisatie van de handel en de inwisselbaarheid van valuta.