Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00723
16-9-1950
Samenvatting
Verslag over de besprekingen te Parijs betreffende het Schuman-Plan van 10 t/m 16 september 1950.
Tijdens de besprekingen komen aan de orde:

- Tarieven;
- Duitsland wil de tarieven niet verlagen, omdat zij hun
industrie willen beschermen. Gaan wel akkoord als
de Benelux zijn tarieven verhoogd. Benelux voelt hier
niets voor, Frankrijk sluit zich hierbij aan.
- De verhouding tot het G.A.T.T.;
- Duitsland vindt dat de verhouding tussen Schuman-
landen niet onder het G.A.T.T. vallen. Hier wordt een
onderzoek naar ingesteld.
- Bespreking over de productievraagstukken;
- Discussie omtrent twee productieprogramma's.
- Bespreking over het sociale vraagstuk.
- Nadruk ligt bij het migratievraagstuk en de
vertegenwoordiging van werknemers in de regionale
groepen.