Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00726
19-09-1952
Actoren
Brief
Samenvatting
Verbinding tussen de Nederlandse regering en de EGKS.
Luns heeft vernomen dat Drees een beslissing van de ministerraad wil uitlokken over de coƶrdinatie van het Nederlandse regeringsbeleid inzake de EGKS. Hierover had Van den Brink op 19 augustus een nota naar de REA gestuurd die nog niet is behandeld. Stikker heeft hierop gereageerd op 30 augustus. Luns meent echter dat de zaak nog niet rijp is voor een beslissing mede omdat een thans te nemen besluit een precedent zal zijn voor de ontwikkeling in analoge gevallen, wat eerst ambtelijk onderzocht moet worden.