Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00727
18-02-1953
Samenvatting
Betekenis en gevolgen van de instelling van de gemeenschappelijke markt voor kolen, ijzererts en schroot, in het bijzonder voor Nederland.
De vergaderingen van de Raad van Ministers tot dusverre hadden te lijden onder gebrek aan voorbereiding van de zijde van de Hoge Autoriteit. De organisatorische verhoudingen binnen de H.A. laten nog te wensen over. Ook de Raad van Ministers heeft nog niet geheel aan de verwachtingen kunnen voldoen. Verschillende leden lieten zich nog tezeer leiden door nationale overwegingen. Dit leidt tot compromis-oplossingen waarbij de belangen van de kleinste landen in het gedrang dreigen te komen. Verder wordt in het stuk ingegaan op de realisering van de gemeenschappelijke markt voor kolen en staal.